CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

8,000

100 (+1.27%)
09/03/2021 15:02

Mở cửa8,000

Cao nhất8,000

Thấp nhất8,000

KLGD100

Vốn hóa124.80

Dư mua6,600

Dư bán32,400

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T3,277

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM380

T/S cổ tức0.05

Beta-

EPS*492

P/E16.12

F P/E13.39

BVPS11,309

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: VCG VTB SMT DLG APL
Trending: HPG (89.069) - MBB (67.623) - VNM (55.167) - BSR (52.584) - TCB (47.831)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.