CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

4,200

(%)
27/11/2020 15:01

Mở cửa4,200

Cao nhất4,200

Thấp nhất4,200

KLGD

Vốn hóa66

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,600

KLBQ 52T1,441

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*380

P/E11.05

F P/E7.09

BVPS11,101

P/B0.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: ACB BIC BVG CTG DLG
Trending: HPG (112.728) - VNM (45.802) - HSG (43.355) - TCB (40.980) - MBB (35.612)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.