CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

6,000

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD

Vốn hóa94

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,200

KLBQ 52T6,310

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*380

P/E15.79

F P/E5.81

BVPS11,364

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: PVP TVC VPS SFG THR
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP