VINACAP Telecom Electronics JSC (UPCoM: VTE)

6,000

-500 (-7.69%)
02/26/2021 15:02

Open6,000

High6,200

Low6,000

Vol30,000

Market Cap.93.60

Remain Bid7,500

Remain Ask23,100

52Wk High11,700

52Wk Low3,800

52Wk Avg Vol3,000

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend380

Dividend Yield0.06

Beta-

EPS*492

P/E13.21

F P/E10.97

BVPS11,309

P/B0.57

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with VTE: VCG VFR DLG DVP ELC
Trending: HPG (89,477) - MBB (71,352) - TCB (57,801) - VNM (51,036) - ACB (46,901)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
VINACAP Telecom Electronics JSC
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.