CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

5,900

100 (+1.72%)
22/01/2021 10:35

Mở cửa5,900

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,900

KLGD1,543

Vốn hóa92.04

Dư mua14,857

Dư bán24,657

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T2,391

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*380

P/E15.33

F P/E9.84

BVPS11,101

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: VTK FLC FPT SAM SGR
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam4,992,00032
Nguyễn Thanh Hà2,767,33617.74
Phạm Văn Trung Kiên1,602,53610.27
Nguyễn Thị Lan1,481,5449.50
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam4,992,00032
CTCP Thương mại Phương Trung4,225,58427.09
Phạm Văn Trung Kiên1,602,53610.27
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
10/04/2018Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam4,992,00032
CTCP Thương mại Phương Trung4,081,85626.17
Phạm Văn Trung Kiên1,602,53610.27
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.