CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

5,900

100 (+1.72%)
22/01/2021 09:47

Mở cửa5,900

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,900

KLGD1,100

Vốn hóa92.04

Dư mua44,500

Dư bán25,200

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T2,391

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*380

P/E15.33

F P/E9.84

BVPS11,101

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: VTK FLC FPT SAM SGR
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

30/06/2016 30/06/2016

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.