CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (UPCoM: VTE)

VINACAP Telecom Electronics JSC

5,900

100 (+1.72%)
22/01/2021 09:18

Mở cửa5,900

Cao nhất5,900

Thấp nhất5,900

KLGD600

Vốn hóa92.04

Dư mua24,500

Dư bán23,700

Cao 52T 11,700

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T2,391

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*380

P/E15.33

F P/E9.84

BVPS11,101

P/B0.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTE: VTK FLC FPT SAM SGR
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Ngô Hoàng PhươngCTHĐQT-ThS QTKD108,1602018
Ông Nguyễn Thanh HảiTVHĐQT1974ThS QTKD4,992,0002019
Bà Vũ Hồng HạnhTGĐ/TVHĐQT1974Cử nhân78,5202007
Ông Ngô Hữu TâmPhó TGĐ1981ThS QTKD80,0802018
Bà Nguyễn Thị Thu ThanhKTT-CN Kinh tế2017
Ông Đinh Quang HữuTBKS1973Thạc sỹ Kinh tế2012
Ông Phạm Văn NinhThành viên BKS1975KS G.Thông V.Tải10,4002007
Ông Vũ Hoàng CôngThành viên BKS1984CN TCKT/Thạc sỹ Kinh tế2017
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Ngô Hoàng PhươngCTHĐQT-ThS QTKD108,1602018
Ông Trần Quốc ViệtTVHĐQT1964Tiến sĩ1,875,744N/A
Bà Vũ Hồng HạnhTGĐ/TVHĐQT1974Cử nhân78,5202007
Bà Nguyễn Thị Thu ThanhKTT-N/aN/A
Ông Đinh Quang HữuTBKS1973Thạc sỹ Kinh tế28,6002012
Ông Phạm Văn NinhThành viên BKS1975KS G.Thông V.Tải10,4002007
Ông Vũ Hoàng CôngThành viên BKS1984CN TCKT/Thạc sỹ Kinh tế2017
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Ngô Hồng QuânCTHĐQT1973ThS QTKD108,1602007
Ông Trần Xuân TháiPhó CTHĐQT Thường trực1970Thạc sỹ Kinh tế3,120,0002007
Ông Ngô Hữu TâmTVHĐQT1981ThS QTKD80,0802008
Ông Trần Quốc ViệtTVHĐQT1964Tiến sĩ1,875,744N/A
Bà Vũ Hồng HạnhTGĐ/TVHĐQT1974Cử nhân78,5202007
Ông Nguyễn Quang TrìnhTBKS1983ThS Kinh tế2010
Ông Đinh Quang HữuThành viên BKS1973Thạc sỹ Kinh tế28,6002012
Ông Phạm Văn NinhThành viên BKS1975KS G.Thông V.Tải10,4002007
Ông Vũ Hoàng CôngThành viên BKS1984CN TCKT/Thạc sỹ Kinh tế2017
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.