CTCP Du lịch Vietourist (UPCoM: VTD)

Vietourist Travel JSC

14,500

-1,000 (-6.45%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa15,000

Cao nhất15,300

Thấp nhất14,400

KLGD56,410

Vốn hóa87

Dư mua47,590

Dư bán19,090

Cao 52T 32,700

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T84,273

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,575

P/E9.85

F P/E13.30

BVPS10,417

P/B1.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTD: VTR GAS SAB D2D CTD
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Du lịch Vietourist

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.84%

+/- Qua 1 tháng-23.68%

+/- Qua 1 quý-50.92%

+/- Qua 1 năm+84.34%

+/- Niêm yết+84.34%

Cao nhất 52 tuần (09/04/2020)*32,744

Thấp nhất 52 tuần (06/11/2019)*10,976

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)70,969

KLGD/Ngày (1 tháng)113,803

KLGD/Ngày (1 quý)94,045

KLGD/Ngày (1 năm)84,273

Nhiều nhất 52 tuần (07/07/2020)*302,850

Ít nhất 52 tuần (08/11/2019)*200