CTCP Du lịch Vietourist (UPCoM: VTD)

Vietourist Travel JSC

13,900

100 (+0.72%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa13,800

Cao nhất14,100

Thấp nhất13,700

KLGD34,035

Vốn hóa83

Dư mua31,465

Dư bán21,265

Cao 52T 32,700

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T82,954

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,575

P/E8.76

F P/E11.82

BVPS10,417

P/B1.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTD: VTR CTD HVN HAG GAS
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Du lịch Vietourist