CTCP Viễn thông VTC (HNX: VTC)

VTC Telecommunications JSC

9,300

800 (+9.41%)
31/03/2020 15:03

Mở cửa9,300

Cao nhất9,300

Thấp nhất7,800

KLGD700

Vốn hóa42

Dư mua

Dư bán400

Cao 52T 10,600

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T1,730

NN mua-

% NN sở hữu11.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,776

P/E4.79

F P/E3.06

BVPS21,215

P/B0.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTC: VTP PMC VNM HAH FPT
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông VTC