CTCP Viễn thông VTC (HNX: VTC)

VTC Telecommunications JSC

8,500

(%)
31/03/2020 09:44

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa38

Dư mua500

Dư bán100

Cao 52T 10,600

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T1,734

NN mua-

% NN sở hữu11.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,776

P/E4.79

F P/E3.06

BVPS21,215

P/B0.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VTC: VTP PMC HAH MWG VNM
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông VTC