CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI)

Water Supply Sewerage Contruction & Invesment,. JSC

23,000

500 (+2.22%)
13/07/2020 15:00

Mở cửa23,000

Cao nhất23,000

Thấp nhất23,000

KLGD30

Vốn hóa304

Dư mua50

Dư bán9,520

Cao 52T 24,500

Thấp 52T18,700

KLBQ 52T1,278

NN mua-

% NN sở hữu0.53

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,796

P/E12.53

F P/E0.01

BVPS16,170

P/B1.42

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSI: XLV VRC LGC VRE AMD
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.55%

+/- Qua 1 tháng+0.88%

+/- Qua 1 quý+11.53%

+/- Qua 1 năm-5.26%

+/- Niêm yết+104.32%

Cao nhất 52 tuần (04/05/2020)*24,512

Thấp nhất 52 tuần (17/01/2020)*18,654

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)7,182

KLGD/Ngày (1 tháng)2,920

KLGD/Ngày (1 quý)2,151

KLGD/Ngày (1 năm)1,278

Nhiều nhất 52 tuần (25/12/2019)*17,060

Ít nhất 52 tuần (24/09/2019)*10