CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI)

Water Supply Sewerage Contruction & Invesment,. JSC

24,900

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa24,900

Cao nhất24,900

Thấp nhất24,900

KLGD

Vốn hóa329

Dư mua

Dư bán2,840

Cao 52T 31,900

Thấp 52T19,900

KLBQ 52T1,386

NN mua-

% NN sở hữu0.51

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,760

P/E14.15

F P/E5.34

BVPS15,840

P/B1.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSI: DRH KSB LCG HCM MBB
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước