CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI)

Water Supply Sewerage Contruction & Invesment,. JSC

21,500

-100 (-0.46%)
31/03/2020 14:46

Mở cửa21,600

Cao nhất21,600

Thấp nhất20,150

KLGD2,380

Vốn hóa284

Dư mua20

Dư bán2,430

Cao 52T 31,900

Thấp 52T19,900

KLBQ 52T1,439

NN mua-

% NN sở hữu0.51

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,796

P/E12.03

F P/E4.64

BVPS15,823

P/B1.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSI: VTB YBM YEG VTO FPT
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước