CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI)

Water Supply Sewerage Contruction & Invesment,. JSC

20,050

-50 (-0.25%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa20,100

Cao nhất20,100

Thấp nhất18,700

KLGD24,400

Vốn hóa265

Dư mua6,130

Dư bán2,460

Cao 52T 24,500

Thấp 52T18,700

KLBQ 52T1,697

NN mua-

% NN sở hữu0.53

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,796

P/E11.19

F P/E0.01

BVPS14,770

P/B1.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSI: HSG KHP CTI ROS SAV
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước