CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI)

Water Supply Sewerage Contruction & Invesment,. JSC

21,300

-200 (-0.93%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa21,000

Cao nhất21,300

Thấp nhất21,000

KLGD420

Vốn hóa281

Dư mua10

Dư bán1,130

Cao 52T 31,900

Thấp 52T19,900

KLBQ 52T1,445

NN mua-

% NN sở hữu0.53

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,796

P/E11.97

F P/E4.61

BVPS15,823

P/B1.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSI: HVN VTB VSH VSE VSF
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước