CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI)

Water Supply Sewerage Contruction & Invesment,. JSC

20,100

-800 (-3.83%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa20,300

Cao nhất20,400

Thấp nhất19,450

KLGD12,740

Vốn hóa265

Dư mua540

Dư bán2,420

Cao 52T 24,500

Thấp 52T18,700

KLBQ 52T1,596

NN mua-

% NN sở hữu0.53

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,796

P/E11.64

F P/E0.01

BVPS14,770

P/B1.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSI: AMD PNJ VPS HSG MWG
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước