CTCP Container Phía Nam (UPCoM: VSG)

South VietNam Container Shipping JSC

Đang bị kiểm soát

4,100

300 (+7.89%)
03/12/2021 14:59

Mở cửa4,000

Cao nhất4,300

Thấp nhất3,300

KLGD76,014

Vốn hóa45.28

Dư mua161,662

Dư bán39,956

Cao 52T 4,600

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T6,805

NN mua-

% NN sở hữu1.51

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-0.73

EPS-3,585

P/E-1.06

F P/E-1.05

BVPS1,009

P/B3.77

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng VSG: VGS PVD MWG PPC CNT
Trending: HPG (138,562) - SSI (94,819) - MBB (93,456) - ITA (75,221) - DIG (71,629)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.