Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (UPCoM: VSF)

Vietnam Southern Food Corporation - JSC

6,300

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa6,300

Cao nhất6,300

Thấp nhất6,300

KLGD

Vốn hóa3,150

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,600

Thấp 52T5,500

KLBQ 52T1,459

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-423

P/E-14.89

F P/E62.38

BVPS6,174

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSF: VNM HPG MWG AGM HNG
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-13.70%

+/- Qua 1 tháng-17.11%

+/- Qua 1 quý-7.39%

+/- Qua 1 năm-4.66%

+/- Niêm yết-35.81%

Cao nhất 52 tuần (13/01/2020)*10,593

Thấp nhất 52 tuần (27/12/2019)*5,539

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,080

KLGD/Ngày (1 tháng)398

KLGD/Ngày (1 quý)1,072

KLGD/Ngày (1 năm)1,449

Nhiều nhất 52 tuần (18/10/2019)*35,905

Ít nhất 52 tuần (04/02/2020)*11