Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (UPCoM: VSF)

Vietnam Southern Food Corporation - JSC

6,300

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa6,300

Cao nhất6,300

Thấp nhất6,300

KLGD

Vốn hóa3,150

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,600

Thấp 52T5,500

KLBQ 52T1,459

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-423

P/E-14.89

F P/E62.38

BVPS6,174

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSF: VNM HPG MWG AGM HNG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP