CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

14,500

(%)
22/01/2020 15:02

Mở cửa14,500

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,500

KLGD

Vốn hóa204

Dư mua1,500

Dư bán400

Cao 52T 19,600

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T1,056

NN mua-

% NN sở hữu3.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,999

P/E7.25

F P/E4.65

BVPS24,470

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: ANV BTP CHC D2D DRC
Trending: HPG (17.965) - VCB (14.445) - CTG (14.413) - MBB (14.202) - VNM (14.047)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam