CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

14,500

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa14,500

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,500

KLGD100

Vốn hóa204

Dư mua2,000

Dư bán100

Cao 52T 19,600

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T1,048

NN mua-

% NN sở hữu3.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,217

P/E4.51

F P/E4.65

BVPS25,480

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: SSI VSC VSF VSN WCS
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.61%

+/- Qua 1 tháng-17.14%

+/- Qua 1 quý-16.47%

+/- Qua 1 năm-13.34%

+/- Niêm yết-31.74%

Cao nhất 52 tuần (20/06/2019)*19,595

Thấp nhất 52 tuần (15/01/2020)*14,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)680

KLGD/Ngày (1 tháng)436

KLGD/Ngày (1 quý)826

KLGD/Ngày (1 năm)1,052

Nhiều nhất 52 tuần (26/06/2019)*16,820

Ít nhất 52 tuần (24/01/2019)*1