CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

17,400

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa17,400

Cao nhất17,400

Thấp nhất17,400

KLGD

Vốn hóa245

Dư mua

Dư bán11,000

Cao 52T 18,300

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T492

NN mua-

% NN sở hữu3.95

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,241

P/E7.76

F P/E5.57

BVPS24,741

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: VCS SHB PET SPI ANV
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+15.23%

+/- Qua 1 tháng+16%

+/- Qua 1 quý+38.10%

+/- Qua 1 năm-2.77%

+/- Niêm yết-18.08%

Cao nhất 52 tuần (12/09/2019)*18,342

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*12,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)235

KLGD/Ngày (1 tháng)254

KLGD/Ngày (1 quý)329

KLGD/Ngày (1 năm)492

Nhiều nhất 52 tuần (13/11/2019)*9,700

Ít nhất 52 tuần (14/08/2019)*2