CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

15,000

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất15,000

KLGD

Vốn hóa211

Dư mua1,200

Dư bán3,100

Cao 52T 19,600

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T942

NN mua-

% NN sở hữu3.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,999

P/E7.50

F P/E4.81

BVPS24,470

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: SSI VOS VPBS VRG VSC
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam