CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

14,700

(%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa14,700

Cao nhất14,700

Thấp nhất14,700

KLGD

Vốn hóa207

Dư mua600

Dư bán600

Cao 52T 18,300

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T474

NN mua-

% NN sở hữu3.95

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,241

P/E6.56

F P/E4.71

BVPS25,125

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: FPT HSC MCH MWG SHB
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam