CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

14,500

(%)
20/01/2020 13:42

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa204

Dư mua2,100

Dư bán100

Cao 52T 19,600

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T1,048

NN mua-

% NN sở hữu3.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,217

P/E4.51

F P/E4.65

BVPS25,480

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: SSI VSF VSN VOS VSC
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam