CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

15,400

(%)
13/07/2020 15:05

Mở cửa15,400

Cao nhất15,400

Thấp nhất15,400

KLGD

Vốn hóa217

Dư mua600

Dư bán3,100

Cao 52T 18,300

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T498

NN mua-

% NN sở hữu3.95

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,241

P/E6.87

F P/E4.93

BVPS24,741

P/B0.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: VSC BAX TVN SUNGROUP VIT
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam