CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

14,500

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa14,500

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,500

KLGD100

Vốn hóa204

Dư mua2,000

Dư bán100

Cao 52T 19,600

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T1,048

NN mua-

% NN sở hữu3.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3,217

P/E4.51

F P/E4.65

BVPS25,480

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: SSI VSC VSF VSN WCS
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam