CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (HNX: VSA)

Vietnam Ocean Shipping Agency Corporation

17,400

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa17,400

Cao nhất17,400

Thấp nhất17,400

KLGD

Vốn hóa245

Dư mua

Dư bán11,000

Cao 52T 18,300

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T492

NN mua-

% NN sở hữu3.95

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,241

P/E7.76

F P/E5.57

BVPS24,741

P/B0.70

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VSA: VCS SHB PET SPI CMN
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam