CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG)

Viet Nam Rubber Industrial Zone and Urban Development JSC

18,200

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa18,200

Cao nhất18,600

Thấp nhất18,100

KLGD28,320

Vốn hóa471

Dư mua14,880

Dư bán48,880

Cao 52T 19,400

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T64,444

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,066

P/E17.11

F P/E14.75

BVPS10,526

P/B1.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRG: GVR PHR DPR STB ANV
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam