CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG)

Viet Nam Rubber Industrial Zone and Urban Development JSC

11,200

100 (+0.90%)
27/02/2020 15:03

Mở cửa11,200

Cao nhất11,400

Thấp nhất10,800

KLGD43,000

Vốn hóa290

Dư mua45,600

Dư bán55,400

Cao 52T 15,800

Thấp 52T5,400

KLBQ 52T84,437

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,419

P/E7.85

F P/E9.61

BVPS11,622

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRG: GVR PHR ROS VRE SIP
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-8.20%

+/- Qua 1 tháng+17.89%

+/- Qua 1 quý+15.76%

+/- Qua 1 năm+96.80%

+/- Niêm yết+58.75%

Cao nhất 52 tuần (07/08/2019)*15,840

Thấp nhất 52 tuần (28/02/2019)*5,786

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)75,416

KLGD/Ngày (1 tháng)75,143

KLGD/Ngày (1 quý)43,950

KLGD/Ngày (1 năm)84,774

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*978,899

Ít nhất 52 tuần (07/03/2019)*200