CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (UPCoM: VRG)

Viet Nam Rubber Industrial Zone and Urban Development JSC

12,200

1,400 (+12.96%)
19/02/2020 14:57

Mở cửa11,000

Cao nhất12,300

Thấp nhất10,500

KLGD206,675

Vốn hóa316

Dư mua45,725

Dư bán60,025

Cao 52T 15,800

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T82,648

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,419

P/E7.59

F P/E9.29

BVPS11,622

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRG: GVR CTG MBB VNM PHR
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam