CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE)

Vincom Retail Joint Stock Company

27,600

(%)
01/10/2020 08:30

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa62,716

Dư mua10,280

Dư bán4,220

Cao 52T 35,600

Thấp 52T17,700

KLBQ 52T2,827,932

NN mua-

% NN sở hữu30.78

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,226

P/E22.51

F P/E25.71

BVPS12,229

P/B2.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRE: VHM VNM HPG VIC MBB
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vincom Retail