CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

7,700

500 (+6.94%)
21/09/2020 14:46

Mở cửa7,600

Cao nhất7,700

Thấp nhất7,530

KLGD826,570

Vốn hóa385

Dư mua12,650

Dư bán97,400

Cao 52T 25,300

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T347,358

NN mua-

% NN sở hữu1.98

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*480

P/E15

F P/E300

BVPS25,245

P/B0.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRC: LDG SCR ASM C47 DXG
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.74%

+/- Qua 1 tháng+28.81%

+/- Qua 1 quý-7.88%

+/- Qua 1 năm-52.50%

+/- Niêm yết-50.29%

Cao nhất 52 tuần (20/12/2019)*25,250

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*4,330

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)293,565

KLGD/Ngày (1 tháng)177,608

KLGD/Ngày (1 quý)144,633

KLGD/Ngày (1 năm)350,633

Nhiều nhất 52 tuần (22/01/2020)*3,896,570

Ít nhất 52 tuần (27/12/2019)*210