CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

15,500

-200 (-1.27%)
19/07/2019 15:00

Mở cửa15,750

Cao nhất15,600

Thấp nhất15,350

KLGD102,770

Vốn hóa775

Dư mua19,880

Dư bán38,040

Cao 52T 25,100

Thấp 52T15,500

KLBQ 52T394,868

NN mua-

% NN sở hữu3.09

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS5,249

P/E2.99

F P/E3,738.10

BVPS20,370

P/B0.76

Mã xem cùng VRC: VCR BCM HPG VCB VNM
Trending: HPG (25.022) - MWG (23.440) - VNM (22.939) - MBB (16.764) - VCB (15.902)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.27%

+/- Qua 1 tháng-4.32%

+/- Qua 1 quý-8.01%

+/- Qua 1 năm-15.99%

+/- Niêm yết-15.52%

Cao nhất 52 tuần (01/10/2018)*25,100

Thấp nhất 52 tuần (19/07/2019)*15,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)83,904

KLGD/Ngày (1 tháng)93,781

KLGD/Ngày (1 quý)108,354

KLGD/Ngày (1 năm)394,868

Nhiều nhất 52 tuần (01/10/2018)*1,413,230

Ít nhất 52 tuần (06/06/2019)*43,200