CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

6,200

-460 (-6.91%)
21/01/2020 15:00

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD37,350

Vốn hóa310

Dư mua

Dư bán4,207,720

Cao 52T 25,300

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T344,081

NN mua-

% NN sở hữu3.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,249

P/E1.27

F P/E1.59

BVPS25,208

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRC: ROS LMH DLG FIT TNA
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-30.18%

+/- Qua 1 tháng-75.45%

+/- Qua 1 quý-58.67%

+/- Qua 1 năm-63.31%

+/- Niêm yết-66.21%

Cao nhất 52 tuần (20/12/2019)*25,250

Thấp nhất 52 tuần (21/01/2020)*6,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)89,488

KLGD/Ngày (1 tháng)148,087

KLGD/Ngày (1 quý)610,328

KLGD/Ngày (1 năm)343,891

Nhiều nhất 52 tuần (18/12/2019)*2,108,060

Ít nhất 52 tuần (27/12/2019)*210