CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

6,060

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa303

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,300

Thấp 52T4,300

KLBQ 52T356,665

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*480

P/E12.63

F P/E252.50

BVPS25,245

P/B0.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRC: ROS SSN TNI TVB VRE
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+21.20%

+/- Qua 1 tháng-10.62%

+/- Qua 1 quý+5.39%

+/- Qua 1 năm-60.65%

+/- Niêm yết-60.37%

Cao nhất 52 tuần (20/12/2019)*25,250

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*4,330

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)67,930

KLGD/Ngày (1 tháng)107,453

KLGD/Ngày (1 quý)269,856

KLGD/Ngày (1 năm)355,928

Nhiều nhất 52 tuần (22/01/2020)*3,896,570

Ít nhất 52 tuần (27/12/2019)*210