CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

15,000

(%)
18/10/2019 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,100

Thấp nhất14,900

KLGD414,390

Vốn hóa750

Dư mua24,320

Dư bán26,750

Cao 52T 23,600

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T294,384

NN mua-

% NN sở hữu2.23

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,249

P/E2.86

F P/E3.57

BVPS20,636

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRC: VRE BMP CSC VGI QCG
Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.96%

+/- Qua 1 tháng-6.25%

+/- Qua 1 quý-3.23%

+/- Qua 1 năm-32.43%

+/- Niêm yết-18.24%

Cao nhất 52 tuần (08/11/2018)*23,600

Thấp nhất 52 tuần (30/07/2019)*14,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)434,996

KLGD/Ngày (1 tháng)308,027

KLGD/Ngày (1 quý)225,698

KLGD/Ngày (1 năm)292,148

Nhiều nhất 52 tuần (20/11/2018)*1,332,510

Ít nhất 52 tuần (06/06/2019)*43,200