CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

15,000

(%)
18/10/2019 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,100

Thấp nhất14,900

KLGD414,390

Vốn hóa750

Dư mua24,320

Dư bán26,750

Cao 52T 23,600

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T294,384

NN mua-

% NN sở hữu2.23

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,249

P/E2.86

F P/E3.57

BVPS20,636

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRC: VRE BMP CSC VGI QCG
Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC