CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

6,200

-460 (-6.91%)
21/01/2020 09:20

Mở cửa6,200

Cao nhất6,200

Thấp nhất6,200

KLGD12,220

Vốn hóa310

Dư mua

Dư bán6,109,510

Cao 52T 25,300

Thấp 52T6,200

KLBQ 52T345,308

NN mua-

% NN sở hữu3.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,249

P/E1.27

F P/E1.59

BVPS25,208

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRC: ROS LMH FIT TNA DLG
Trending: HPG (25.510) - CTG (22.773) - ROS (19.194) - VNM (18.460) - MBB (18.171)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC