CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

16,000

(%)
17/09/2019 15:00

Mở cửa15,900

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,500

KLGD311,980

Vốn hóa800

Dư mua33,620

Dư bán37,190

Cao 52T 25,100

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T327,651

NN mua-

% NN sở hữu2.21

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*5,249

P/E3.05

F P/E3.81

BVPS20,636

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRC: SHS PVI VNM DXG HPG
Trending: MWG (26.593) - VNM (25.743) - HPG (24.252) - FPT (23.279) - MBB (19.780)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC