CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

15,500

-200 (-1.27%)
19/07/2019 15:00

Mở cửa15,750

Cao nhất15,600

Thấp nhất15,350

KLGD102,770

Vốn hóa775

Dư mua19,880

Dư bán38,040

Cao 52T 25,100

Thấp 52T15,500

KLBQ 52T394,868

NN mua-

% NN sở hữu3.09

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS5,249

P/E2.99

F P/E3,738.10

BVPS20,370

P/B0.76

Mã xem cùng VRC: VCR BCM HPG VCB VNM
Trending: HPG (25.856) - MWG (24.336) - VNM (23.583) - MBB (17.428) - VCB (17.185)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC