CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

15,000

100 (+0.67%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa14,900

Cao nhất15,000

Thấp nhất14,700

KLGD89,610

Vốn hóa750

Dư mua44,500

Dư bán22,470

Cao 52T 25,100

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T357,713

NN mua-

% NN sở hữu2.43

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS5,249

P/E2.84

F P/E3.55

BVPS20,636

P/B0.73

Mã xem cùng VRC: VNM QCG DXG STB VCR
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC