CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (HOSE: VRC)

VRC Real Estate and Investment JSC

6,500

-480 (-6.88%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa6,500

Cao nhất6,500

Thấp nhất6,500

KLGD57,850

Vốn hóa325

Dư mua

Dư bán319,700

Cao 52T 25,300

Thấp 52T5,500

KLBQ 52T350,512

NN mua-

% NN sở hữu4.40

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*480

P/E14.54

F P/E1.66

BVPS25,222

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VRC: ROS LMH TTB AMD GAB
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC