CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO) (HOSE: VPS)

Vietnam Pesticide Joint Stock Company

21,550

1,400 (+6.95%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa21,550

Cao nhất21,550

Thấp nhất21,550

KLGD25,420

Vốn hóa527

Dư mua73,960

Dư bán

Cao 52T 21,600

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T2,135

NN mua-

% NN sở hữu0.68

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*550

P/E36.64

F P/E54.76

BVPS13,447

P/B1.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPS: DAT VPBS HAP ITA DNM
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO)

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+38.59%

+/- Qua 1 tháng+143.50%

+/- Qua 1 quý+92.41%

+/- Qua 1 năm+106.22%

+/- Niêm yết+181.04%

Cao nhất 52 tuần (14/08/2020)*21,550

Thấp nhất 52 tuần (27/03/2020)*8,020

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)58,752

KLGD/Ngày (1 tháng)15,965

KLGD/Ngày (1 quý)6,145

KLGD/Ngày (1 năm)2,140

Nhiều nhất 52 tuần (11/08/2020)*116,230

Ít nhất 52 tuần (15/08/2019)*10