CTCP Vinpearl (OTC: VPL)

Vinpearl Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng VPL: VIC SGH VRE VHM HVN
Trending: HPG (122,847) - HVN (101,267) - MBB (80,372) - HSG (57,550) - SSI (57,492)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019CĐ trong nước sở hữu dưới 5% số cổ phiếu5,148,0140.79Chart cơ cấu sở hửu
CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu646,011,57499.21
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
03/12/2010Cá nhân nước ngoài8,3400.00Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước65,041,37436.15
Tổ chức nước ngoài25,058,17813.93
Tổ chức trong nước89,797,82949.91
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
05/03/2010Cá nhân nước ngoài4,8000.00Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước36,735,68036.74
Tổ chức nước ngoài15,610,77015.61
Tổ chức trong nước47,648,75047.65
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.