Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company (HOSE: VPI)

34,000

(%)
05/14/2021 15:00

Open34,000

High34,800

Low33,850

Vol1,086,400

Market Cap.6,800

Remain Bid28,200

Remain Ask27,900

52Wk High38,100

52Wk Low32,400

52Wk Avg Vol1,018,781

Frgn Buy2,000

Frgn Owned(%)0.81

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*1,505

P/E22.59

F P/E22.52

BVPS14,822

P/B2.29

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with VPI: VPB SHB MSN TCH CTG
Trending: HPG (158,631) - VNM (147,702) - MBB (128,787) - ROS (120,438) - TCB (107,607)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.