CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI)

Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company

42,000

250 (+0.60%)
25/04/2019 15:00

Mở cửa41,750

Cao nhất42,000

Thấp nhất41,650

KLGD416,310

Vốn hóa6,720

Dư mua2,830

Dư bán19,240

Cao 52T 44,900

Thấp 52T40,200

KLBQ 52T229,545

NN mua-

% NN sở hữu9.28

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,635

P/E15.84

F P/E13.10

BVPS15,360

P/B2.73

Mã xem cùng VPI: HPX AAA TDH VIC VRE
Trending: VNM (24.786) - VIC (18.478) - HPG (16.736) - AAA (15.020) - HSG (14.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST