CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI)

Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company

41,500

200 (+0.48%)
21/08/2019 11:29

Mở cửa41,250

Cao nhất41,750

Thấp nhất41,200

KLGD169,110

Vốn hóa6,640

Dư mua3,540

Dư bán11,760

Cao 52T 41,900

Thấp 52T38,600

KLBQ 52T258,923

NN mua-

% NN sở hữu7.32

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,635

P/E15.67

F P/E12.96

BVPS15,489

P/B2.68

Mã xem cùng VPI: KDH TPC TLG SCS VCS
Trending: MWG (27.579) - VNM (27.419) - HPG (25.131) - FPT (22.435) - VGI (18.420)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST