CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI)

Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company

42,000

-150 (-0.36%)
14/06/2019 15:00

Mở cửa42,150

Cao nhất42,350

Thấp nhất41,850

KLGD145,060

Vốn hóa6,720

Dư mua4,810

Dư bán5,000

Cao 52T 44,200

Thấp 52T40,200

KLBQ 52T245,968

NN mua-

% NN sở hữu8.52

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS2,635

P/E16

F P/E13.22

BVPS15,373

P/B2.73

Mã xem cùng VPI: VPB LPB DXG NLG TCB
Trending: VNM (20.450) - HPG (17.568) - MWG (14.989) - QNS (13.221) - HVN (12.867)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST