CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (HOSE: VPI)

Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company

41,500

50 (+0.12%)
23/10/2019 15:00

Mở cửa41,450

Cao nhất41,550

Thấp nhất41,200

KLGD246,160

Vốn hóa6,640

Dư mua9,800

Dư bán30,490

Cao 52T 42,500

Thấp 52T38,600

KLBQ 52T262,188

NN mua-

% NN sở hữu7.23

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,635

P/E15.73

F P/E13

BVPS15,489

P/B2.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPI: HPX DXG HDG NLG VRC
Trending: FLC (37.856) - VNM (29.536) - HPG (21.479) - MWG (18.556) - MBB (17.917)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST