CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH)

Van Phat Hung Corporation

3,890

(%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa3,900

Cao nhất3,900

Thấp nhất3,800

KLGD15,780

Vốn hóa371

Dư mua1,470

Dư bán10,150

Cao 52T 5,700

Thấp 52T3,800

KLBQ 52T50,609

NN mua-

% NN sở hữu13.52

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*221

P/E17.60

F P/E2.37

BVPS10,542

P/B0.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPH: STB CTD VPB LPB TLH
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vạn Phát Hưng