CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

15,500

200 (+1.31%)
27/02/2020 15:00

Mở cửa14,800

Cao nhất16,000

Thấp nhất14,800

KLGD6,210

Vốn hóa1,652

Dư mua3,710

Dư bán4,770

Cao 52T 19,000

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T28,367

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,592

P/E9.61

F P/E11.24

BVPS11,684

P/B1.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF LEC CTG TCB ACB
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.90%

+/- Qua 1 tháng+5.44%

+/- Qua 1 quý-7.74%

+/- Qua 1 năm+5.92%

+/- Niêm yết+97.78%

Cao nhất 52 tuần (07/08/2019)*19,000

Thấp nhất 52 tuần (03/02/2020)*14,500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3,952

KLGD/Ngày (1 tháng)1,619

KLGD/Ngày (1 quý)4,092

KLGD/Ngày (1 năm)28,367

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2019)*907,940

Ít nhất 52 tuần (07/02/2020)*10