CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

15,200

-600 (-3.80%)
24/02/2020 15:00

Mở cửa15,200

Cao nhất15,200

Thấp nhất15,200

KLGD1,000

Vốn hóa1,620

Dư mua1,300

Dư bán14,050

Cao 52T 19,000

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T28,547

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,592

P/E9.92

F P/E11.61

BVPS11,684

P/B1.30

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF LEC TCB CTG ACB
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam