CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

13,400

-100 (-0.74%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa13,500

Cao nhất13,500

Thấp nhất13,400

KLGD4,050

Vốn hóa1,428

Dư mua3,150

Dư bán6,400

Cao 52T 19,000

Thấp 52T13,100

KLBQ 52T27,300

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,592

P/E8.48

F P/E9.92

BVPS11,684

P/B1.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF LEC EVN SHB FLC
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam