CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

14,700

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa15,000

Cao nhất15,000

Thấp nhất14,700

KLGD8,130

Vốn hóa1,567

Dư mua12,320

Dư bán1,100

Cao 52T 19,000

Thấp 52T14,000

KLBQ 52T29,251

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,592

P/E9.23

F P/E10.80

BVPS11,849

P/B1.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF LEC NT2 STB ACB
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam