CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

14,100

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,503

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T18,910

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E15.53

F P/E12.79

BVPS11,681

P/B1.21

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF CHP VSH GEG EVN
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam