CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

15,800

(%)
20/02/2020 11:29

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,684

Dư mua800

Dư bán9,690

Cao 52T 19,000

Thấp 52T14,300

KLBQ 52T28,628

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,592

P/E9.92

F P/E11.61

BVPS11,684

P/B1.35

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF LEC TCB ACB CTG
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam