CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

12,800

-300 (-2.29%)
31/03/2020 15:00

Mở cửa12,700

Cao nhất12,800

Thấp nhất12,700

KLGD4,960

Vốn hóa1,364

Dư mua7,220

Dư bán7,760

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T27,179

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,592

P/E8.23

F P/E9.63

BVPS11,684

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF LEC SHB EVN FLC
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam