CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

15,000

500 (+3.45%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa14,500

Cao nhất15,000

Thấp nhất14,500

KLGD120

Vốn hóa1,599

Dư mua3,000

Dư bán18,830

Cao 52T 18,600

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T7,691

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E15.97

F P/E13.15

BVPS11,647

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF EVN POW PVD LEC
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam