CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

15,900

800 (+5.30%)
18/02/2020 15:00

Mở cửa15,900

Cao nhất15,900

Thấp nhất15,900

KLGD10

Vốn hóa1,695

Dư mua9,320

Dư bán12,370

Cao 52T 19,000

Thấp 52T14,300

KLBQ 52T28,669

NN mua-

% NN sở hữu0.07

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,592

P/E9.48

F P/E11.10

BVPS11,684

P/B1.36

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF LEC TCB NT2 FLC
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam