CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

14,650

-100 (-0.68%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa14,900

Cao nhất14,900

Thấp nhất14,650

KLGD150

Vốn hóa1,562

Dư mua1,010

Dư bán4,900

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T27,087

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E16.24

F P/E10.84

BVPS11,680

P/B1.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF EVN LEC PVD POW
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
09/04/2019TCT Phát điện 139,062,23636.65
CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc18,299,28117.17
CTCP Nhiệt điện Phả Lại11,311,65710.61
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2017TCT Phát điện 137,559,84336.65
CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc12,665,46312.36
CTCP Nhiệt điện Phả Lại10,876,59410.61
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016TCT Phát điện 137,559,84336.65
CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc12,665,46312.36
CTCP Nhiệt điện Phả Lại10,876,59410.61