CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (HOSE: VPD)

Vietnam Power Development Joint Stock Company

14,650

-100 (-0.68%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa14,900

Cao nhất14,900

Thấp nhất14,650

KLGD150

Vốn hóa1,562

Dư mua1,010

Dư bán4,900

Cao 52T 19,000

Thấp 52T12,800

KLBQ 52T27,087

NN mua-

% NN sở hữu0.05

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*908

P/E16.24

F P/E10.84

BVPS11,680

P/B1.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VPD: EVF EVN LEC PVD POW
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

Cơ cấu lao động

09/04/2019

09/04/2019 09/04/2019

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015