Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC)

Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation

22,100

-100 (-0.45%)
28/09/2020 15:01

Mở cửa22,100

Cao nhất22,200

Thấp nhất21,900

KLGD178,280

Vốn hóa2,692

Dư mua50,220

Dư bán78,320

Cao 52T 24,900

Thấp 52T8,200

KLBQ 52T90,078

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,014

P/E11.03

F P/E9.33

BVPS17,180

P/B1.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VOC: SEA TAC KDC MLS KDF
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.33%

+/- Qua 1 tháng-9.80%

+/- Qua 1 quý+46.36%

+/- Qua 1 năm+128.87%

+/- Niêm yết+120.74%

Cao nhất 52 tuần (28/08/2020)*24,900

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*8,189

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)202,592

KLGD/Ngày (1 tháng)265,813

KLGD/Ngày (1 quý)233,291

KLGD/Ngày (1 năm)90,078

Nhiều nhất 52 tuần (10/06/2020)*848,250

Ít nhất 52 tuần (26/02/2020)*40