Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC)

Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation

11,300

(%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa11,300

Cao nhất11,300

Thấp nhất11,300

KLGD40

Vốn hóa1,376

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,800

Thấp 52T9,500

KLBQ 52T11,426

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,017

P/E5.59

F P/E4.74

BVPS17,521

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng VOC: KDC TAC CTD FLC CEO
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP